برای دیدن کارهای بیشتر کلیک کنید

جدیدترین پروژه ها

طرح برتر شهرداری منطقه 4

کارفرما:مهندس امجدیان

طراح:مهندس هرندی

موقعیت ملک:پاسداران

پروژه مسکونی پاسداران
پروژه مسکونی منطقه 14

پروژه مسکونی منطقه 14

طرح برتر شهرداری منطقه 14

کارفرما:مهندس ابراهیمی

طراح:مهندس هرندی

پروژه های پیشین

ویلای دریا بیشه 002

ویلای دریا بیشه 002

پروژه مسکونی پاسداران01

پروژه مسکونی پاسداران01

پروژه ویلایی رودهن 01/1

پروژه ویلایی رودهن 01/1

پروژه داخلی رودهن/5
<

پروژه داخلی رودهن/5