برای دیدن کارهای بیشتر کلیک کنید

جدیدترین پروژه ها

طراحی خارجی و داخلی تالار پذیرایی الوند

کارفرما : مهندس قاسمی

طراح : مهندس هرندی

موقعیت:تهران پارس-بالاتر از چهارراه رشید

پروژه تالار الوند
پروژه داخلی رودهن/5

پروژه مسکونی رودهن

طراحی داخلی پارکینگ

کارفرما:مهندس قاسمی

طراح:مهندس هرندی

پروژه های پیشین

طراحی TV-Room رودهن/3

طراحی TV-Room رودهن/3

پروژه مسکونی رودهن

طراحی TV-Room

کارفرما:مهندس قاسمی

طراح:مهندس هرندی

طراحی TV-Room رودهن/2

طراحی TV-Room رودهن/2

طراحی TV-Room رودهن/1

طراحی TV-Room رودهن/1

طراحی TV-Room رودهن
<

طراحی TV-Room رودهن