برای دیدن کارهای بیشتر کلیک کنید

جدیدترین پروژه ها

طرح برتر شهرداری منطقه 4

کارفرما:مهندس امجدیان

طراح:مهندس هرندی

موقعیت ملک:پاسداران

پروژه مسکونی پاسداران
پروژه مسکونی منطقه 14

پروژه مسکونی منطقه 14

طرح برتر شهرداری منطقه 14

کارفرما:مهندس ابراهیمی

طراح:مهندس هرندی

پروژه های پیشین

پروژه داخلی رودهن/5

پروژه داخلی رودهن/5

پروژه مسکونی رودهن

طراحی داخلی پارکینگ

کارفرما:مهندس قاسمی

طراح:مهندس هرندی

طراحی TV-Room رودهن/3

طراحی TV-Room رودهن/3

پروژه مسکونی رودهن

طراحی TV-Room

کارفرما:مهندس قاسمی

طراح:مهندس هرندی

طراحی TV-Room رودهن/2

طراحی TV-Room رودهن/2

طراحی TV-Room رودهن/1
<

طراحی TV-Room رودهن/1

پروژه مسکونی رودهن

طراحی TV-Room

کارفرما:مهندس قاسمی

طراح:مهندس هرندی